מדד אורטל משאבי אנוש: שנת 2010: שנת שיא בביקוש עובדים זה 4 שנים - עליה של כ-17% בביקוש לעומת שנת 2009.
ברבעון האחרון של השנה נרשמה עליה של 27% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועליה של 18% בביקוש לעומת הרבעון הקודם.

הביקוש לעובדים בשנת 2010 הוא הגבוה ביותר מאז 2007 – כך עולה ממדד ביקוש העובדים של חברת אורטל משאבי אנוש, מחברות כוח האדם וההשמה המובילות בישראל. על-פי המדד, בשנת 2010 חלה עליה של 16.6% בביקוש לעובדים לעומת שנת 2009.

מנתוני המדד השנתי עולה כי בכל התחומים המרכזיים חלו עליות בביקושים: בתחום השירות והמכירות חלה עליה של 14% לעומת 2009, בתחום הלוגיסטיקה חלה עליה של 16.4%, בתחום התעשיה חלה עליה של 18%, בתחום האדמיניסטרציה חלה עליה של 4.6% ובתחום ההיי טק חלה עליה של 17% לעומת 2009.

אחוז השינוי בביקוש לעובדים ב-3 השנים האחרונות

שנת 2010 לעומת 2009 ולעומת 2008 – על-פי רבעונים:

תמונת מצב התעסוקה ב- 3 השנים האחרונות (מ- 2008) על-פי רבעונים, ממחישה את המגמה, לפיה בסוף שנת 2010, נשבר שיא הביקוש לעובדים בשנים אלו, באופן הגרפי הבא:

נתוני הרבעון האחרון של 2010

עוד עולה מהדו"ח, כי ברבעון האחרון של 2010 חלה עליה של 27.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ועליה של 18% בביקוש לעובדים לעומת הרבעון הקודם. גם על פי נתונים אלה ניכרת עליה בביקוש העובדים במרבית התחומים: בתחום הפיננסים והאדמיניסטרציה חלה עליה של 17% לעומת הרבעון הקודם (ועליה של 13.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד), בתחום התעשיה חלה עליה של 24.2% לעומת הרבעון הקודם (ועליה של 32.8% לעומת הרבעון המקביל), בתחום ההיי-טק חלה עליה של 19% לעומת הרבעון הקודם (ועליה של 23.4% לעומת רבעון מקביל), בתחום השירות והמכירות חלה עליה של 22% לעומת הרבעון הקודם (ועליה של 29.7% לעומת רבעון מקביל).. ירידה נרשמה ברבעון זה רק בתחום הלוגיסטיקה – ירידה של 9% לעומת הרבעון הקודם. ניתן להסביר זאת בעונתיות – לאחר הביקושים הגבוהים לעובדים בתחום זה לקראת החגים, חזר הביקוש ברבעון הרביעי למימדיו הרגילים, והוא גדל בכ- 5.6% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

נחום רחמים, מנכ"ל אורטל משאבי אנוש: "כפי שניתן ללמוד מהדו"ח, שנת 2010 היתה שנה של ביקושים גבוהים. ניכר כי שוק העבודה התאושש כמעט לחלוטין מהטלטלה שעבר בעקבות המשבר הכלכלי, וכי המשק חזר לגייס עובדים בהיקפים גבוהים אף יותר מאלו שהיו לפניו. כאשר בוחנים את שוק העבודה מפרספקטיבה רחבה של 3 השנים האחרונות על-פי רבעונים, ניתן לראות את הירידה בהיקפי הביקוש לעובדים החל מהרבעון השלישי של שנת 2008, ואת היציאה מהמשבר במהלך 2009. מהגרף הנ"ל ניתן ללמוד כי בשנת 2010 חלה בכל רבעון עליה הדרגתית ועקבית בביקוש לעובדים, כך שבסוף השנה, ברבעון האחרון, נשבר שיא הביקוש לעובדים (שנרשם קודם לכן ברבעון השלישי של 2008). אנו מעריכים כי מגמת העליות בביקושים תימשך גם במהלך החציון הראשון של 2011".

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?