1. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמשתמש רשום לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. שירותי האתר ניתנים בחינם. יוצא מן הכלל הוא חיוב בגין הודעות SMS הנשלחות למשתמש רשום של האתר במסגרת הפעלת סוכן חכם. שירות הודעות ה- SMS יינתן רק לגולשים שיתנו הסכמתם המפורשת להפעלת שירות זה.
 5. אורטל מציעה את הצעות העבודה כפי שהתקבלו מלקוחותיה. אורטל אינה אחראית לתוכן הצעות העבודה ולתנאי ההעסקה והיא מעמידה אותן כפי שהתקבלו מלקוחותיה. החברה לא תשא באחריות, חבות, נזק או אבדן שינבעו משימוש בתכני האתר, לרבות נזקים ישירים ו/או עקיפים.
 6. הנהלת האתר רשאית למנוע מגולשים שימוש באתר זה באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכל דין, וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש.
 7. אין לעשות באתר או באמצעותו שימוש למטרות בלתי חוקיות.
 8. הרישום באתר הוא לשימושך האישי והבלעדי ואינך רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר או אחרים. הנך מתחייב למסור פרטים אישיים מדויקים, הנדרשים לצורך הרישום ולצורך יצירת קשר שוטף.
 9.  אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 10. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, או בלתי חוקי.
 11. הנך אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו תקליד באתר, על כל ההשלכות הנלוות לכך. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה של האתר ללא תקלות. הנהלת האתר רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו או מכל סיבה אחרת.
 13. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים. לרבות סימני מסחר, עיצוב האתר סימנים גרפים, תכנים והמידע המפורט באתר הינם בבעלות החברה.
 14. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת
 15. כמו אתרי אינטרנט רבים אחרים, אתר האינטרנט שלנו אוסף באופן אוטומטי מידע על המשתמשים באתר, כמו כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) של המחשב שלך וכדומה (מידע המשמש אותנו לצרכים סטטיסטיים, ולשיפור השירות לגולשים) אנו משתמשים בקבצי Cookie וטכנולוגיות אחרות כדי לעקוב אחר האינטראקציות שלך עם האתרים והשירותים שלנו וכדי להציע חוויה מותאמת אישית.
 16. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?