מדד אורטל משאבי אנוש: ירידה של כ-18% בביקוש לעובדים ברבעון האחרון של 2011 לעומת הרבעון השלישי של השנה
סה"כ בשנת 2011 חלה עליה של כ-21% לעומת 2010

הודעה מתאריך 3 בינואר 2012

השינויים בשוק העבודה הישראלי תואמים לתחזיות בנק ישראל - כך עולה מנתוני מדד אורטל משאבי אנוש, מחברות ההשמה וכוח האדם המובילות בישראל. על-פי המדד, סך הביקוש לעובדים בשנת 2011 היה אמנם גבוה יחסית לשנת 2010, אך השנה הסתיימה בתמונה אופטימית קצת פחות, כאשר ברבעון האחרון החלה מגמה של ירידה בביקוש לעובדים. על פי המדד, נרשמה ירידה של 16.7% בביקוש לעובדים לעומת הרבעון המקביל אשתקד (הרבעון הרביעי של 2010), וירידה של 18.2% לעומת הרבעון הקודם (רבעון 3 2011).

מניתוח הנתונים על פי תחומים נראה כי רק בתחום התעשייה חלה עליה בביקוש לעובדים ברבעון הרביעי של השנה לעומת הרבעון השלישי, וגם כאן מדובר בעליה של 3.7% בלבד. בכל יתר התחומים במדד נרשמו ירידות בביקושים, בין היתר, בתחום האדמיניסטרציה חלה ירידה של 9.6% לעומת הרבעון השלישי, בתחום הלוגיסטיקה חלה ירידה של 15.7% לעומת הרבעון השלישי, ובתחום השירות והמכירה חלה ירידה של 16.6% לעומת הרבעון השלישי של 2011.

נתוני סיכום שנת 2011: עליה של 21% לעומת 2010

כאמור, בסה"כ בשנת 2011 היתה עליה של כ-21% בביקוש לעובדים יחסית לשנת 2010. בדיקה לעומק של הנתונים על-פי רבעונים החל מתחילת שנת 2010 ועד לסוף שנת 2011, מראה כי לאחר עליות של 4 רבעונים ברציפות (מרבעון 2 2010 ועד רבעון 1 2011) חלו ברבעון השני והרביעי של 2011 ירידות בביקוש לעובדים. העלייה ברבעון השלישי של 2011 הינה עלייה קבועה וידועה מראש, שקיימת כמעט תמיד ברבעון השלישי של השנה - וזאת בעקבות העלייה בגיוס עובדים לקראת הקיץ ולקראת החגים. להלן אחוז השינוי בביקוש לעובדים מרבעון לרבעון:

2010

2011

 

רבעון 1 2010 לעומת רבעון 4 2009

רבעון 2 2010 לעומת רבעון 1 2010

רבעון 3 2010 לעומת רבעון 2 2010

רבעון 4 2010 לעומת רבעון 3 2010

רבעון 1 2011 לעומת רבעון 4 2010

רבעון 2 2011 לעומת רבעון 2011

רבעון 3 2011 לעומת רבעון 2 2010

רבעון 4 2011 לעומת רבעון 3 2010

 
 
 
 
 

-1.3%

12.6%

7.1%

17.5%

21.5%

-15.7%

6.5%

-18.2%

 

 

נחום רחמים, מנכ"ל אורטל משאבי אנוש: "פרסומי הלמ"ס האחרונים הצביעו על ירידה באבטלה לשפל של כל הזמנים – 5% בלבד, אך יש לזכור כי מדובר על נתוני חודש אוקטובר בלבד. מניתוח נתוני הביקוש לעובדים במשק הישראלי נכון לסוף שנת 2011 עולה כי לאחר תקופה טובה בתחום התעסוקה, שהחלה ברבעון השני של 2010 ונמשכה עד הרבעון השלישי של 2011 - המגמה משתנה, ונתוני הרבעון האחרון של השנה מצביעים על ההאטה הניכרת בשוק. יש לציין כי לאחרונה חלה עצירה בגיוסי עובדים בקרב חברות התקשורת למיניהן, ומאידך, אנו עדים בשבועות האחרונים לגיוס רחב היקף של עובדים בתחומי המכירות, בעיקר לאור כניסתן לארץ של חברות אופנה בינ"ל, או פתיחת סניפים נוספים של חברות קיימות. לפיכך ניתן לומר כי אם על אף גיוסים אלה נרשמה ירידה בביקוש ברבעון האחרון של השנה, מובן שלולא גיוסים אלה מדובר היה בירידות חדות אף יותר".

 

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?