מאת יפעת דהן חורב

בחודש ינואר 2008 נכנס לתוקף סעיף 12א' לחוק חברות כח אדם, שהיווה שינוי מהותי בהעסקת עובדי חברות כח אדם.
מהו סעיף זה ומהן משמעויותיו? צוות אורטל ולעבודה מסייע לעשות סדר בדברים:

חוק חברות כח אדם

למי מתייחס החוק

גיוס לשורות החברה או פיטורין

חוק חברות כח אדם?

סעיף 12א' לחוק חברות כח אדם קובע, כי עובד לא יועסק מעל 9 חודשים אצל אותו מעסיק באמצעות חברת כח אדם. לפיכך, ייאלץ כל מעסיק, בתום 9 חודשי ההעסקה, לבחור באם לקלוט את העובד לשורותיו או לסיים העסקתו אצלו. החוק אינו אוסר על חברות כח אדם להעסיק את העובד מעל 9 חודשים, ובלבד שלא יועסק אצל אותו מעסיק. לשם המחשה, עובד כח אדם יכול לעבוד שנים אצל אותה חברת כח אדם, אולם לא יעבוד מעל 9 חודשים אצל אותו הלקוח.

יישומו של סעיף זה בחוק נדחה במהלך השנים, אך ב- 1.1.2008 הוא אושר ונכנס לתוקף, כך ש- 9 חודשים מתאריך זה, ב- 30.9.08 , החלו תוצאותיו לבוא לידי ביטוי בפועל.

למי מתייחס החוק ?

החוק החדש מתייחס אך ורק לעובדי חברות כח אדם. הוא אינו מתייחס לעובדי קבלן.

ומהו ההבדל בין "עובדי קבלן" לעובדי חברות כח אדם ?

"חברות קבלן" או "קבלני שירותים" אינן חברות כח אדם. בשוק העבודה של היום מקובל להעביר תחומים מסוימים למיקור-חוץ ( outsourcing ), במסגרתו ניתנים שירותים ספציפיים, כגון: שמירה ואבטחה, ניקיון, תחזוקה ועוד. זאת על ידי חברות או קבלנים מתמחים בתחום מסוים – אלו הן "חברות הקבלן" או "קבלני שירותים" .

בעוד שחברות כח האדם פועלות על פי חוק חברות כח אדם, המעגן את זכויותיהם של העובדים ושומר על תנאי העסקתם ההולמים, על חברות קבלן, אשר בהגדרתן מספקות שירותים (כגון שירותי ניקיון ושירותי שמירה), לא חל חוק חברות כח אדם.

בנוסף, חברות כח האדם חתמו בשנת 2004 על הסכם קיבוצי מול הסתדרות העובדים הכללית החדשה, בו הוסדרו תנאי העסקתם של עובדי חברות כח אדם, ונקבעו תנאים משופרים מהמוקנים לעובד על-פי חוק, כגון יותר ימי חופשה שנתית, יותר ימי מחלה כיוצ"ב. כמו כן, נקבע כי עובדי חברות כח אדם. הסדר זה חל על עובדי חברות כח אדם בלבד, ולא על עובדי חברות קבלן. יש לציין כי גם ענפי השמירה, האבטחה והניקיון הוסדרו לאחרונה על-ידי הסכמים קיבוציים, ועל כן גם חברות הקבלן בתחומים אלה שיפרו את תנאי העסקת עובדיהן.

גיוס לשורות החברה או פיטורין?

החוק לא מחייב את המעסיקים לקלוט את עובדי חברות כח אדם. הוא אוסר על המעסיק להמשיך ולהעסיק עובד חברת כח אדם מסוים יותר מ- 9 חודשים. על-פי ההיגיון העומד מאחורי החוק, אם מעסיק מרוצה מאותו עובד כח אדם, ומעוניין שהוא ימשיך לעבוד בחברתו למעלה מ- 9 חודשים– הוא יהיה חייב לקלוט אותו לעבודה ישירה אצלו, ולא דרך חברת כח אדם. אם הוא לא יכול לעשות זאת – עליו להיפרד מאותו עובד.

מעסיקים רבים אכן קלטו חלק מעובדי חברות כח אדם שהועסקו בחברתם, וכך עברו חלקם של עובדי חברות כח אדם להיות עובדי חברה. ואולם, חברות רבות, שלא יכולות או לא מעוניינות היו מטעמים שונים לקלוט את כל עובדי חברות כח אדם שבארגונם, פיטרו את חלקם.

יש לציין כי עובדים המפוטרים לאחר ותק של 9 חודשים בלבד לא זכאים, על-פי חוק, לפיצויי פיטורין, לדמי הבראה וליתר הזכויות המגיעות על פי חוק לעובדים מעל שנה. מאחר ומדובר בעשרות אלפי עובדים שיסיימו עבודתם אצל מעסיקיהם העכשוויים, אין לחברות כח האדם מלאי משרות שיספק את כל העובדים הללו, ועל כן הן נאלצות לנקוט בהליך של פיטורין. חברות כח האדם הגדולות אמנם ניסו ליזום הארכת תקופת ההעסקה למשך 18 חודשים, אולם ההצעה לא התקבלה, והחוק נכנס לתוקפו, כאמור , בתחילת 2008.

© כל הזכויות שמורות לחברת אורטל משאבי אנוש
המאמר מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך פונה לנשים וגברים כאחד.
 

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?