ירון לובינסקי: "המאפיין הבולט כרגע בשוק העבודה הוא עלייה בדרישה לעובדים זמניים"

המשבר בשוק התעסוקה ממשיך בכל תחומי המשק, כך עולה ממדד הביקוש לעובדים של אורטל משאבי אנוש לרבעון הראשון של השנה. על-פי נתוני החברה, חלה ירידה של 15% בביקוש לעובדים ברבעון הראשון של 2009, וזאת ביחס לרבעון הקודם.

בפילוח על פי תחומים ניתן לראות כי בתחום השירות והמכירה חלה ירידה של 14% לעומת הרבעון הקודם, בתחום הלוגיסטיקה חלה ירידה של 25%, בתחום התעשייה חלה ירידה של 18% , בתחום האדמיניסטרציה חלה ירידה של 11% ובתחום הפיננסים חלה ירידה של 24% לעומת הרבעון הקודם.

גם מול הרבעון המקביל אשתקד חלה ירידה. ברבעון 1 2009 נרשמה ירידה של 7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. מלבד תחום השירות והמכירות, שבו חלה עליה של18% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, בכל יתר התחומים נרשמו ירידות חדות, כשבתחום הלוגיסטיקה חלה ירידה של 15%, בתחום התעשיה חלה ירידה של 28%, בתחום האדמיניסטרציה חלה ירידה של 34% ובתחום הפיננסים חלה ירידה של 17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ירון לובינסקי, סמנכ"ל השיווק באורטל משאבי אנוש: "הנתונים, בהשוואה לרבעון הקודם ובהשוואה לרבעון המקביל, מצביעים על העמקת המשבר בכל התחומים. הפער הקטן יחסית מול נתוני הרבעון הראשון של 2008 קצת מטעה, שכן ברוב התחומים קטנו הביקושים ביותר מ-15% ורק בתחום שירות ומכירות גדלו הביקושים ומיתנו בכך את היקף הירידה הכללית".

"יחד עם זאת", מוסיף לובינסקי, "מבדיקת נתוני הרבעון הראשון של 2009 ברמה החודשית ניכרת מגמת עליה בביקוש לעובדים בחודש פברואר לעומת ינואר (3%), ובחודש מרץ לעומת פברואר (9%). לכאורה, הנתונים מעוררי תקווה, אך צריך לזכור שבחודש ינואר היתה מלחמה, שגרמה, כמובן, לירידה בביקוש לעובדים. חודש מרץ, לעומת זאת, מתאפיין בתגבור עובדים זמניים לקראת חג הפסח, הן במפעלי מזון ומשקאות והן ברשתות השיווק, כך שמוקדם להיות אופטימיים ויש צורך להמשיך ולעקוב אחר המגמות. ככלל ניתן לומר, ולא רק בהקשר של חג הפסח, כי המאפיין הבולט כרגע בשוק העבודה הוא עלייה בדרישה לעובדים זמניים, לעומת ירידה בביקוש לעובדים קבועים. המצב הנוכחי גורם למעסיקים רבים להעדיף העסקה זמנית בשל חוסר וודאות והעדר רצון להתחייב להעסקה לטווח ארוך".

הודעה מתאריך 1 באפריל 2009

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?