ירידה של 9% ביחס לחציון המקביל אשתקד.
ירון לובינסקי, סמנכ"ל השיווק באורטל משאבי אנוש: "אנו אופטימיים יותר באשר לתוצאות הרבעון השלישי של השנה".

על פי נתוני מדד ביקוש העובדים של חברת אורטל משאבי אנוש, מחברות כח אדם המובילות, עולה כי בחציון הראשון של השנה חלה ירידה של 22% בביקוש לעובדים לעומת החציון הקודם, וירידה של 9% לעומת החציון המקביל אשתקד. מניתוח הנתונים ברמה הרבעונית עולה כי ברבעון השני של השנה חלה ירידה של 11% בביקוש לעובדים לעומת הרבעון הקודם, וירידה של 15% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. עם זאת, מהנתונים עולה גם נתון מעודד, לפיו בחודש יוני 2009 חלה עליה של 12% בביקוש לעובדים לעומת חודש מאי השנה.

מהשוואת החציון השני של 2009 לחציון הקודם ולחציון המקביל אשתקד, התחום היחיד שנרשמה בו עליה בביקוש לעובדים הינו תחום השירות והמכירות, שעלה ב-5% בחציון הראשון של 2009 לעומת החציון המקביל אשתקד. ואולם בהשוואה לחציון הקודם גם בתחום זה חלה ירידה של 17.5%בביקוש לעובדים.

בתחום האדמיניסטרציה חלה ירידה של 36% בחציון הראשון של 2009 לעומת החציון הקודם, וירידה של 48% לעומת חציון מקביל אשתקד; בתחום התעשיה חלה ירידה של 29% לעומת החציון הקודם, וירידה של 20% לעומת החציון המקביל אשתקד; בתחום הלוגיסטיקה חלה ירידה של 27% לעומת החציון הקודם, וירידה של 11% לעומת החציון המקביל אשתקד; ובתחום הפיננסים חלה ירידה של 20% בביקוש לעובדים בחציון הראשון של 2009 לעומת החציון הקודם, וירידה של 26% לעומת החציון המקביל אשתקד.

ברמה הרבעונית - מהשוואת הרבעון השני של 2009 לרבעון הקודם ולרבעון המקביל אשתקד- עולה כי תחום התעשייה הינו היחיד שרשם עלייה קלה של 3% לעומת הרבעון הקודם, אך לעומת הרבעון המקביל אשתקד גם בו חלה ירידה של 16%. בתחום השירות והמכירות חלה ירידה של 16% לעומת הרבעון הקודם, וירידה של 8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; בתחום האדמיניסטרציה חלה ירידה של 22% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 47% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; בתחום הלוגיסטיקה חלה ירידה של 6% לעומת הרבעון הקודם, וירידה של 10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד; ובתחום הפיננסים חלה ירידה של 17% לעומת הרבעון הקודם, וירידה של 36% לעומת הרבעון מקביל אשתקד.

ירון לובינסקי, סמנכ"ל השיווק באורטל משאבי אנוש: "הנתונים מראים שהמשבר התעסוקתי נמשך ובא לידי ביטוי בחלק מהענפים באופן משמעותי יותר. עם זאת, על רצף הרבעונים ניתן לראות התמתנות קלה בירידות בביקושי העובדים – כך, בעוד שברבעון הראשון של השנה חלה ירידה של 15% בהשוואה לרבעון הקודם, ברבעון השני של השנה נרשמה ירידה של 11% בהשוואה לרבעון הקודם. צריך לזכור גם שבתמונה הכללית, לעומת שיאי הביקוש לעובדים שנרשמו בחציון הראשון של 2008, הירידה בביקושים בחציון הראשון של 2009 הינה מתונה יחסית. כאמור, נתוני חודש יוני מעודדים יותר, עם עליה של 12% בביקוש לעובדים לעומת חודש מאי ולהערכתנו מגמה זו תימשך עם עליה בביקוש לעובדים לקראת הקיץ ולקראת תקופת החגים בספטמבר, כך שאנו אופטימיים יותר באשר לתוצאות הרבעון השלישי של השנה".

הודעה מתאריך 1 ביולי 2009
לקריאת הודעות לעתונות נוספות
לחיפוש עבודה

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?