לאחר ההתאוששות שחלה בשוק התעסוקה במחצית השניה של 2009, ניכרים ברבעון הראשון של 2010 סימני התייצבות בתחום הביקוש לעובדים -
כך עולה מנתוני מדד חברת אורטל משאבי אנוש, מחברות כח האדם וההשמה המובילות בישראל.

על-פי מדד אורטל, ברבעון הראשון של השנה חלה ירידה של 1.4% ביחס לרבעון הקודם. מפילוח הנתונים על-פי תחומים, עולה כי בתחום התעשייה חלה עליה של 2.4% בהשוואה לרבעון הקודם , בתחום הלוגיסטיקה חלה עליה של 3.3%, בתחום האדמיניסטרציה חלה ירידה של 2%, ובתחום המנהלים חלה ירידה של 2.2% בהשוואה לרבעון הקודם. בתחום השירות והמכירות חלה ירידה של 1.5% בהשוואה לרבעון הקודם.

ירון לובינסקי, סמנכ"ל השיווק של אורטל משאבי אנוש: לאחר התהפוכות הרבות שעבר שוק התעסוקה בשנת 2009 – שמחציתה הראשונה התאפיינה בירידה בביקוש לעובדים ומחציתה השניה התאפיינה בהתאוששות (מהירה יחסית) של תחום זה - נפתחת שנת 2010 בסימנים של התייצבות. סך כל הביקוש לעובדים ירד ב-1.4% - נתון אשר יכול להיות מוסבר מעיתוי חג הפסח, שחל השנה במרץ. על-פי הדו"ח ניתן לראות כי חלו עליות בביקוש לעובדים בתחומי התעשייה, הלוגיסטיקה והקמעונאות – תחומים שבהם מוגבר קצב גיוס העובדים לקראת החג, לעומת תחומים אחרים כגון אדמיניסטרציה, פיננסים ומנהלים, שבהם בדרך כלל חלה האטה בקצב גיוס העובדים עד לאחר החג. ברבעון השני של 2010 אנו מעריכים כי מגמת ההתייצבות תימשך".

אורטל ולעבודה - למה לחפש עבודה כשאפשר למצוא?